top of page

זוגיות בעידן המודרני מבוסס על נסיונו הרב של הפסיכולוג שלמה
ערד בעזרה לזוגות, בטיפול ובייעוץ במצבי קונפליקט ומשבר.
בשל ריבוי מקרי הגירושין ותוצאותיהם הקשות על חיי בני-הזוג
וקרוביהם, החליט ערד לפרוש בספר את מכלול הבנתו בתהליכים
המשפיעים על בניית הזוגיות, וכן בתהליכים הגורמים לפרימה
ולכרסום בזוגיות.
הספר מיועד למטפלים ובעיקר לכל אדם שחיי הזוגיות שלו נקלעו
למשבר והוא מתלבט כיצד לפעול, מה ניתן לעשות והאם יש טעם
לפנות לטיפול ולהשקיע בהצלת הזוגיות שלו. הידע והמודעות
לתהליכים שעליהם מושתתת זוגיות טובה, יוכלו לתרום ליציבותה
ולאיתנותה. זוהי מטרת הספר.

ספר - זוגיות בעידן המודרני

100.00 ₪Price
 • לפנינו ספרו של המחבר שלמה ערד.
  בספר זה, המחבר מתאר לנו הקוראים את סך החלקים המובילים ליצירת זוגיות בין בני האדם מכל האספקטים, האבולוציוני,
  הפיזי, הרגשי ועוד.
  תוך כדי הקריאה אנו לאט לאט מגלים עוד ועוד על הדברים שמפעילים אותנו, על הרצון שלנו בהמשכיות ובלהיות בזוג ועל
  השפעת התרבות והדת על החלטותינו הסופיות.
  המחבר מתאר כמו כן קונפליקטים רבים ש יכולים להתגלות בזמן הזוגיות ואת האופן שבו אפשר להתגבר עליהם.
  אין ספק כי המחבר שלמה ערד הוא מומחה, לא פחות, בנושא זה, והמידע מועבר בספרו בצורה ברורה, פשוטה, מרתקת ומהנה. הספר עשוי לעורר עניין רב במטפלים, אולם הרגשנו שהקהל הרחב, בין שהוא מצוי בזוגיות ובין שלא, יוכל להזדהות עם הספר ולהפיק ממנו תובנות.

bottom of page